99 Cầu Diễn , Hà Nội
08773155555
tungcutelop1e@gmail.com

Code F12 tạo page truyền thống

Code F12 tạo page truyền thống Facebook giúp bạn tạo nhanh hàng loạt Fanpage mà không cần phải tao thác từng click chuột. Chỉ cần dán đoạn Code dưới đây và thay vào bằng nội dung tên Fanpage, Code sẽ tự động ra Page Facebook cho bạn một cách đơn giản.

Bước 1: Đăng nhập vào Facebook cá nhân của bạn trên máy tính.

Bước 2: Nhấn nút F12 để hiển thị Developer Tool.

Bước 3: Chuyển qua Tab Console.

Tại ô trống bên dưới Console, nhập đoạn code dưới đây vào:

var _0x5703=["\x43\x6F\x64\x65\x20\u0111\u01B0\u1EE3\x63\x20\x76\x69\u1EBF\x74\x20\x62\u1EDF\x69\x20\x44\u01B0\u01A1\x6E\x67\x20\x54\x6F\u1EA3\x6E\x20\x4D\x4D\x4F\x20\x2D\x20\x66\x62\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x74\x6F\x61\x6E\x74\x72\x75\x6E\x67\x67\x69\x61\x6E\x6D\x6D\x6F","\x5F\x5F\x73\x70\x69\x6E\x5F\x72","\x53\x69\x74\x65\x44\x61\x74\x61","\x5F\x5F\x73\x70\x69\x6E\x5F\x62","\x5F\x5F\x73\x70\x69\x6E\x5F\x74","\x6A\x61\x7A\x6F\x65\x73\x74","\x53\x70\x72\x69\x6E\x6B\x6C\x65\x43\x6F\x6E\x66\x69\x67","\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x44\x54\x53\x47\x49\x6E\x69\x74\x69\x61\x6C\x44\x61\x74\x61","\x41\x43\x43\x4F\x55\x4E\x54\x5F\x49\x44","\x43\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x55\x73\x65\x72\x49\x6E\x69\x74\x69\x61\x6C\x44\x61\x74\x61","\x4C\x53\x44","\x68\x73\x69","\x4E\x68\u1EAD\x70\x20\x74\xEA\x6E\x20\x70\x61\x67\x65\x20\x63\u1EA7\x6E\x20\x74\u1EA1\x6F\x3A","\x4E\x68\u1EAD\x70\x20\x6D\xF4\x20\x74\u1EA3\x3A","\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x66\x61\x63\x65\x62\x6F\x6F\x6B\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x61\x70\x69\x2F\x67\x72\x61\x70\x68\x71\x6C\x2F","\x61\x76\x3D","\x26\x5F\x5F\x75\x73\x65\x72\x3D","\x26\x5F\x5F\x61\x3D\x31\x26\x5F\x5F\x72\x65\x71\x3D\x32\x73\x26\x5F\x5F\x68\x73\x3D\x31\x39\x34\x39\x30\x2E\x48\x59\x50\x25\x33\x41\x63\x6F\x6D\x65\x74\x5F\x70\x6B\x67\x2E\x32\x2E\x31\x2E\x2E\x32\x2E\x31\x26\x64\x70\x72\x3D\x31\x26\x5F\x5F\x63\x63\x67\x3D\x47\x4F\x4F\x44\x26\x5F\x5F\x72\x65\x76\x3D","\x2B\x26\x5F\x5F\x73\x3D\x71\x31\x6F\x69\x76\x62\x25\x33\x41\x6A\x63\x65\x79\x76\x61\x25\x33\x41\x65\x74\x63\x75\x6C\x35\x26\x5F\x5F\x68\x73\x69\x3D","\x2B\x26\x5F\x5F\x64\x79\x6E\x3D\x26\x5F\x5F\x63\x73\x72\x3D\x26\x5F\x5F\x63\x6F\x6D\x65\x74\x5F\x72\x65\x71\x3D\x31\x35\x26\x66\x62\x5F\x64\x74\x73\x67\x3D","\x26\x6A\x61\x7A\x6F\x65\x73\x74\x3D","\x26\x6C\x73\x64\x3D","\x26\x5F\x5F\x61\x61\x69\x64\x3D\x26\x5F\x5F\x73\x70\x69\x6E\x5F\x72\x3D","\x26\x5F\x5F\x73\x70\x69\x6E\x5F\x62\x3D\x74\x72\x75\x6E\x6B\x26\x5F\x5F\x73\x70\x69\x6E\x5F\x74\x3D\x31\x36\x38\x32\x34\x37\x34\x38\x36\x31\x26\x66\x62\x5F\x61\x70\x69\x5F\x63\x61\x6C\x6C\x65\x72\x5F\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x52\x65\x6C\x61\x79\x4D\x6F\x64\x65\x72\x6E\x26\x66\x62\x5F\x61\x70\x69\x5F\x72\x65\x71\x5F\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x6C\x79\x5F\x6E\x61\x6D\x65\x3D\x43\x6F\x6D\x65\x74\x50\x61\x67\x65\x43\x72\x65\x61\x74\x65\x4D\x75\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x26\x76\x61\x72\x69\x61\x62\x6C\x65\x73\x3D\x25\x37\x42\x25\x32\x32\x69\x6E\x70\x75\x74\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x37\x42\x25\x32\x32\x63\x61\x74\x65\x67\x6F\x72\x69\x65\x73\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x35\x42\x25\x32\x32\x32\x33\x34\x37\x34\x32\x38\x37\x37\x35\x35\x30\x35\x36\x32\x34\x25\x32\x32\x25\x35\x44\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x63\x72\x65\x61\x74\x69\x6F\x6E\x5F\x73\x6F\x75\x72\x63\x65\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32\x63\x6F\x6D\x65\x74\x25\x32\x32\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x64\x65\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x69\x6F\x6E\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32","\x25\x32\x32\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x6E\x61\x6D\x65\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32","\x25\x32\x32\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x70\x75\x62\x6C\x69\x73\x68\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x74\x72\x75\x65\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x72\x65\x66\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32\x6C\x61\x75\x6E\x63\x68\x5F\x70\x6F\x69\x6E\x74\x25\x32\x32\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x61\x63\x74\x6F\x72\x5F\x69\x64\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32","\x25\x32\x32\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x63\x6C\x69\x65\x6E\x74\x5F\x6D\x75\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x5F\x69\x64\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32\x32\x25\x32\x32\x25\x37\x44\x25\x37\x44\x26\x73\x65\x72\x76\x65\x72\x5F\x74\x69\x6D\x65\x73\x74\x61\x6D\x70\x73\x3D\x74\x72\x75\x65\x26\x64\x6F\x63\x5F\x69\x64\x3D\x35\x30\x39\x34\x36\x39\x39\x31\x38\x30\x36\x32\x39\x39\x32\x30","\x6D\x65\x73\x73\x61\x67\x65","\x63\x61\x74\x63\x68","\x6F\x6B","\x4C\u1ED7\x69\x20\x6B\x68\x69\x20\x74\u1EA1\x6F\x20\x67\x72\x6F\x75\x70\x20\x74\x72\xEA\x6E\x20\x46\x61\x63\x65\x62\x6F\x6F\x6B","\x54\u1EA1\x6F\x20\x50\x61\x67\x65\x20","\x20\x74\x68\xE0\x6E\x68\x20\x63\xF4\x6E\x67\x21","\x74\x68\x65\x6E","\x50\x4F\x53\x54","\x61\x70\x70\x6C\x69\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x2F\x78\x2D\x77\x77\x77\x2D\x66\x6F\x72\x6D\x2D\x75\x72\x6C\x65\x6E\x63\x6F\x64\x65\x64"];alert(_0x5703[0]);var spinr=require([_0x5703[2]])[_0x5703[1]];var spinB=require([_0x5703[2]])[_0x5703[3]];var spinT=require([_0x5703[2]])[_0x5703[4]];var jazoest=require([_0x5703[6]])[_0x5703[5]];var fb_dtsg=require([_0x5703[8]])[_0x5703[7]];var uid=require([_0x5703[10]])[_0x5703[9]];var lsd=require([_0x5703[11]])[_0x5703[7]];var hsi=require([_0x5703[2]])[_0x5703[12]];var tenpage=prompt(_0x5703[13]);var ghichu=prompt(_0x5703[14]);var url=_0x5703[15];var data=_0x5703[16]+ uid+ _0x5703[17]+ uid+ _0x5703[18]+ spinr+ _0x5703[19]+ hsi+ _0x5703[20]+ fb_dtsg+ _0x5703[21]+ jazoest+ _0x5703[22]+ lsd+ _0x5703[23]+ spinr+ _0x5703[24]+ ghichu+ _0x5703[25]+ tenpage+ _0x5703[26]+ uid+ _0x5703[27];fetch(url,{method:_0x5703[35],body:data,headers:{'\x43\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74\x2D\x54\x79\x70\x65':_0x5703[36]}})[_0x5703[34]](function(_0x7120xe){if(!_0x7120xe[_0x5703[30]]){throw  new Error(_0x5703[31])};alert(_0x5703[32]+ tenpage+ _0x5703[33])})[_0x5703[29]](function(_0x7120xd){alert(_0x7120xd[_0x5703[28]])})

video hướng dẫn

Như vậy với code tạo fanpage hàng loạt bạn sẽ rất tiết kiệm thời gian khi có nhu cầu tạo nhiều Fanpage Facebook mà không cần click chuột. Code tạo Page Facebook tự động này hoàn toàn an toàn vì không gửi dữ liệu ra bên ngoài. Bạn có thể yên tâm sử dụng.

Sơn Tùng Media cung cấp dịch vụ mạng xã hội uy tín :

Page kháng ads ( bao đổi tên ) giá 150.000 vnđ
Via Xác Minh Danh Tính ( Việt ) giá 99.000 vnđ
Via kháng 902 ( Việt ) live ads giá 150.000 vnđ
Thuê tài khoản facebook ads phí quản lý chỉ 5% / tổng ngân sách

Mọi thông tin xin liên hệ:
zalo or hotline : 0877 31 5555

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo