99 Cầu Diễn , Hà Nội
08773155555
tungcutelop1e@gmail.com

CODE ADD THẺ VISA

CODE ADD THẺ VISA bằng phương pháp F12

Bạn chạy quảng cáo nhưng lại không biết cách thanh toán? Bạn bị khóa tài khoản mà không rõ nguyên nhân? Hãy cùng chúng tôi tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên nhé. Chưa hết đâu, code add thẻ visa  update năm 2022 luôn đó. Không lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu ngay thôi!

Bước 1 : vào phần lập hóa đơn thanh toán 

Bước 2 : ấn F12 chọn Console
coppy dòng code EDIT lại tên thẻ / date / cvv 
( code đính kèm phía dưới ) 
và tận hưởng thành quả

let token = require(“DTSGInitialData”).token || document.querySelector(‘[name=”fb_dtsg”]’).value,
uid = require(“CurrentUserInitialData”).USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require(“BusinessUnifiedNavigationContext”).adAccountID,

account_holder_name = “NGUYEN SON TUNG
credit_card_number = “4382472272459933”
csc = “999”
expiry_month = “07”
expiry_year = “2027”
credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)
credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length – 4)

fetch(“https://secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F”, {
headers: {
“content-type”: “application/x-www-form-urlencoded”,
“x-fb-friendly-name”: “useBillingAddCreditCardMutation”
},
referrer: “https://www.facebook.com/”,
body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&usid=&user=${uid}&a=1&dyn=&req=1d&hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&ccg=UNKNOWN&rev=1005130120&s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&hsi=7070146181357455798-0&comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&spin_r=1005130120&spin_b=trunk&spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22PH%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,
method: “POST”,
mode: “cors”,
credentials: “include”
}).then(response => response.json()).then(data => {
console.log(“Done”);
console.log(data);
})

Cho thuê tài khoản quảng cáo không giới hạn chi tiêu / ngày,
Phí chỉ từ 3%
zalo 0877315555

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *