99 Cầu Diễn , Hà Nội
08773155555
tungcutelop1e@gmail.com

CODE ADD THẺ VISA

CODE ADD THẺ VISA bằng phương pháp F12

Bạn chạy quảng cáo nhưng lại không biết cách thanh toán? Bạn bị khóa tài khoản mà không rõ nguyên nhân? Hãy cùng chúng tôi tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên nhé. Chưa hết đâu, code add thẻ visa  update năm 2022 luôn đó. Không lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu ngay thôi!

Bước 1 : vào phần lập hóa đơn thanh toán 

Bước 2 : ấn F12 chọn Console
coppy dòng code EDIT lại tên thẻ / date / cvv 
( code đính kèm phía dưới ) 
và tận hưởng thành quả

let token = require(“DTSGInitialData”).token || document.querySelector(‘[name=”fb_dtsg”]’).value,
uid = require(“CurrentUserInitialData”).USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require(“BusinessUnifiedNavigationContext”).adAccountID,

account_holder_name = “NGUYEN SON TUNG
credit_card_number = “4382472272459933”
csc = “999”
expiry_month = “07”
expiry_year = “2027”
credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)
credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length – 4)

fetch(“https://secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F”, {
headers: {
“content-type”: “application/x-www-form-urlencoded”,
“x-fb-friendly-name”: “useBillingAddCreditCardMutation”
},
referrer: “https://www.facebook.com/”,
body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&usid=&user=${uid}&a=1&dyn=&req=1d&hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&ccg=UNKNOWN&rev=1005130120&s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&hsi=7070146181357455798-0&comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&spin_r=1005130120&spin_b=trunk&spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22PH%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,
method: “POST”,
mode: “cors”,
credentials: “include”
}).then(response => response.json()).then(data => {
console.log(“Done”);
console.log(data);
})

Sơn Tùng Media cung cấp dịch vụ mạng xã hội uy tín :

Page kháng ads ( bao đổi tên ) giá 150.000 vnđ
Via Xác Minh Danh Tính ( Việt ) giá 99.000 vnđ
Via kháng 902 ( Việt ) live ads giá 150.000 vnđ
Thuê tài khoản facebook ads phí quản lý chỉ 5% / tổng ngân sách

Mọi thông tin xin liên hệ:
zalo or hotline : 0877 31 5555

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo